Najszybszy znany mi sposób na zmianę domyślnego portu Proxmox to wykonanie prostej operacji na plikach. Najpierw wyszukujemy stary port w plikach Proxmox'a i dokonujemy zmiany przy pomocy SED'a.

The fastest way I know of to change the default Proxmox port is to perform a simple file operation. First, we search for the old port in the Proxmox files and make the change using SED.


#/bin/bash
OLDPORT='8008'
NEWPORT='443'
grep -rwl $OLDPORT /usr/share/perl5/PVE/ | xargs sed -i 's|'$OLDPORT'|'$NEWPORT'|g'
echo 'net.ipv4.ip_unprivileged_port_start=0' > /etc/sysctl.d/50-unprivileged-ports.conf