Często spotykam się z pytaniem co zrobić  z kontenerem LXC w którym mc (Midnight Commander) nie działa prawidłowo. Recepta jest prosta. Jeśli nie działa ci sekcja klawiszy funkcyjnych to do pliku profilu należy wpisać następującą linię:
 

export TERM=xterm-256color

Podobnie by działała sprawnie polonizacja Debiana do tego samego pliku należy dodać następujące linie: 

export LC_ALL=pl_PL.UTF-8
export LANG=pl_PL.UTF-8
export LANGUAGE=pl_PL.UTF-8


Po wylogowaniu i ponownym zalogowaniu wszystko powinno być już normalnie.

Dla pojedynczego użytkownika ~/.profile lub globalnie /etc/profile dla całego Debiana.